Humanitaire bijstand slachtoffers overstromingen Zuid-Afrika

  • 25 mei 2022

Op 25 mei 2022 besliste de Vlaamse Regering om een subsidie van 200.000 euro voor dringende humanitaire bijstand toe te kennen aan het Rode Kruis Vlaanderen. Hiermee zal hulp geboden worden aan de slachtoffers van de overstromingen in KwaZulu-Natal in Zuid-Afrika.

Midden april veroorzaakte overmatige regenval één van de dodelijkste natuurrampen in de recente geschiedenis van Zuid-Afrika. Na enkele dagen werd de nationale ramptoestand afgekondigd. Huizen, bedrijven, wegen, bruggen en ook de elektriciteits- en waterinfrastructuur raakten zwaar beschadigd in de provincies KwaZulu-Natal en Oost-Kaap.

Meer dan 125.000 mensen werden getroffen door de overstromingen, minstens 435 mensen zijn omgekomen en meer dan 30.000 mensen ontheemd. De verwoesting in de zwaarst getroffen gebieden is immens: duizenden huizen, meer dan 80 gezondheidscentra en ongeveer 600 scholen zijn verwoest of beschadigd. De meeste slachtoffers en vernielingen vielen in de meest kwetsbare en blootgestelde gebieden met informele nederzettingen.

De humanitaire bijstand zal zich onder meer richten op voorzieningen voor water, sanitair en hygiëne, bijstand voor levensonderhoud en het inzetten van personeel voor geestelijke gezondheidszorg en psychosociale hulp. De South African Red Cross Society zal, via haar lokale afdelingen, instaan voor de implementatie hiervan, in nauwe samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen nauw.

© Foto: South African Red Cross Society