Humanitaire actie voor de bevolking van Tigray

  • 25 maart 2021

De Vlaamse Regering maakt 200.000 euro vrij voor humanitaire actie voor de bevolking in de Tigray regio in Ethiopië. Ze doet dit via Caritas International België.  

De bevolking van de deelstaat Tigray heeft te kampen met een multidimensionale crisis die de levensomstandigheden van kinderen, ouderen en vrouwen aanzienlijk heeft aangetast. Eind november 2020 laaide gewapend conflict op. Dit geweld kwam bovenop de gevolgen van klimaatverandering, de recente sprinkhanenplaag en de eco-sociale gevolgen van Covid-19. In combinatie met verwoeste infrastructuur, waaronder watersystemen, zorgt dit voor een acute vraag naar ondersteuning in basisbehoeften, zoals water, voedsel en financiële ademruimte.    

Caritas zal dankzij een rechtstreekse samenwerking met het lokaal verankerde Caritas Ethiopië 20.650 kwetsbare personen ondersteunen om aan deze noden tegemoet te komen. De organisatie is bovendien actief in dezelfde regio vanuit haar ontwikkelingssamenwerking. Hierdoor kan de link gemaakt worden van korte termijn noodinterventie via dit project naar lange termijn ondersteuning rond voedselzekerheid en toegang tot water.   

Humanitaire actie maakt een belangrijk deel uit van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking. Vlaanderen wenst daarbij specifieke oproepen van organisaties naar aanleiding van onverwachte en acute crisissen en natuurrampen te beantwoorden.   

© Isabel Corthier - Caritas International