IAO project voor duurzame natuursteensector in India

  • 21 september 2018

Op 21 september keurde Minister-president Geert Bourgeois een bijdrage van 340.000 euro goed voor het project “Het pad effenen naar duurzame natuursteenindustrie in India”. Dit project van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) richt zich op het verbeteren van de arbeidsstandaarden in de steengroeves in de Indiase provincie Rajasthan en het verduurzamen van de natuursteensector.

IAO gaat in de eerste plaats, samen met de nationale overheid van India en de regionale overheid van Rajasthan, en in samenspraak met werkgevers- en werknemersorganisaties, een actieplan voor een duurzame natuursteensector opzetten. Omdat een deel van de in Vlaanderen verkochte natuursteen uit Rajasthan komt, zal ook een dialoog met het Vlaams-Nederlands initiatief voor eerlijke natuursteen opgestart worden. Met dit initiatief streven betrokken actoren in Vlaanderen en Nederland (natuursteensector, werknemersorganisaties, ngo’s en overheid) naar een verbetering van de sociale en milieuomstandigheden in de productielanden.

Het Vlaams buitenlands beleid hecht veel waarde aan mensenrechten, waaronder het recht op waardig werk. Tegelijk zet dit project in op duurzaam en ethisch internationaal ondernemen wat eveneens een belangrijk thema is in het buitenlands en het binnenlands beleid van Vlaanderen.

Het project loopt tot juli 2020 en kan nadien uitgebreid worden naar andere sectoren, regio’s of landen. De financiering verloopt via het Vlaams IAO Trustfonds dat om de twee jaar door de Vlaamse overheid gevoed wordt met 900.000 euro.

Internationale Arbeidsorganisatie