Mensenrechtencursus Universiteit van Pretoria

  • 20 augustus 2021

Het Centrum voor Mensenrechten van de Universiteit van Pretoria presenteert, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, jaarlijks een mensenrechtencursus over het recht op ontwikkeling in Afrika. De Vlaamse Regering ondersteunt de cursussen sinds 2012. Voor de organisatie van de Advanced Human Rights Courses in 2021 werd een subsidie ​​van 246.627 euro toegekend.

Dit jaar vond de cursus plaats van 16 tot en met 20 augustus. Ongeveer 67 deelnemers uit dertien Afrikaanse landen, Italië en Nederland namen deel. De deelnemers waren onder meer ontwikkelingsdeskundigen, leden van maatschappelijke organisaties, mensenrechtenactivisten, niet-gouvernementele organisaties, onderzoekers, academici, beoefenaars van juridische beroepen en postdoctorale studenten.

Prof Koen De Feyter van de Universiteit Antwerpen en lid van het VN Expert Mechanism on the right to development, zette de fundamenten van het conceptuele kader uiteen en introduceerde de Verklaring over het recht op ontwikkeling.

Na het welkomstwoord van Dr. Geraldine Reymenants, Diplomatiek Vertegenwoordiger van Vlaanderen in zuidelijk Afrika, leidde Prof. Wouter Vandenhole van de Universiteit Antwerpen, de discussies over het recht op ontwikkeling en een op mensenrechten gebaseerde benadering van ontwikkeling.

Ook verschillende andere sprekers namen het woord.

Voor meer informatie: https://www.chr.up.ac.za/latest-news/2676-centre-for-human-rights-and-university-of-antwerp-present-annual-course-on-the-right-to-development-in-africa 

Tekst en foto: © Centre for Human Rights, Universiteit van Pretoria.