Minister-president bepleit stopzetting van EU-toetredingsonderhandelingen met Turkije

  • 30 maart 2021

Op 30 maart heeft Minister-president Jan Jambon nogmaals gepleit voor de stopzetting van de toetredingsonderhandelingen tussen de EU en Turkije. Aanleiding was de bespreking in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme van een vraag om uitleg over het antwoord van de Europese Commissie op de resolutie over een fundamentele strategische heroverweging van de betrekkingen tussen de Europese Unie en Turkije en van een vraag om uitleg over de anti-Koerdische repressie door Turkije, de procedure tot ontbinding van de pro-Koerdische partij en de moorden op Koerdische politici.

Op 18 februari 2021 bezorgde de Europese Commissie een antwoord op de resolutie die het Vlaams Parlement aannam. Daarin stelt de Commissie dat zij de bezorgdheid van het Vlaams Parlement over de recente ontwikkelingen in het binnen- en buitenlands beleid van Turkije en in de betrekkingen tussen de EU en Turkije ernstig neemt.

Ook Minister-president Jambon benadrukte de ernst van de situatie. In zijn antwoord op beide parlementaire vragen stelde hij dat Turkije, als kandidaat-lidstaat van de EU en lid van de Raad van Europa, dringend zijn fundamentele democratische verplichtingen moet nakomen, waaronder de eerbiediging van de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat.

De Minister-president is dan ook van oordeel dat de toetredingsonderhandelingen met Turkije over EU-lidmaatschap moeten worden stopgezet. Hij zal ervoor blijven pleiten dat Europa hierover een krachtig signaal aan Turkije stuurt.

Meer informatie:

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1488227/verslag/1492348

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1493196/verslag/1498899

©Europese Unie