Minister-president Jambon maakt 200.000 euro vrij voor noodhulp Beiroet

  • 17 augustus 2020

Minister-president Jan Jambon maakt 200.000 euro vrij voor noodhulp aan Beiroet dat op 4 augustus getroffen werd door een explosie in het havengebied met meer dan 170 doden en duizenden gewonden. De minister-president komt hiermee tegemoet aan de internationale oproep van het Libanese Rode Kruis om 19 miljoen dollar in te zamelen.

Rode Kruis Vlaanderen zal instaan voor de correcte verdeling en opvolging van de Vlaamse noodhulp en dit in samenwerking met het Duitse en het Libanese Rode Kruis terplekke.

De Vlaamse noodhulp richt zich op de vele gezinnen die door de explosie dakloos zijn geworden. En specifiek op de meest kwetsbare huishoudens: gezinnen die geen beroep kunnen doen op steun van de Libanese overheid of andere humanitaire organisaties, gezinnen zonder een vast inkomen, huishoudens met personen met een beperking en groepen die bedreigd worden met sociale uitsluiting.

60% van het budget zal gaan naar de aankoop en distributie van noodhulpgoederen zoals hygiënekits en voedselpakketten. Hiermee zullen ongeveer 8000 gezinnen gedurende een maand geholpen worden. 40% van het budget is voorzien voor de aankoop van medisch materiaal om de hulpverlening op peil te houden. Hiermee wordt het beleid Vlaamse Humanitaire Actie gevolgd waarbij ingezet wordt op enerzijds dringende hulp verschaffen en anderzijds inzetten op wederopbouw en rampenparaatheid.

Minister-president Jambon: “We moeten nu solidair zijn met de Libanese bevolking dat zwaar getroffen wordt door deze dodelijke explosie.”

Rode Kruis Vlaanderen

foto: @epaphotos