Minister-president trekt Afgevaardigde terug uit Madrid

  • 15 november 2018

De Minister-President heeft beslist om zijn algemeen afgevaardigde uit Madrid terug te trekken. Omdat de Spaanse regering (op 16 oktober jl.) het diplomatiek statuut van die afgevaardigde heeft ingetrokken. De Minister-President vindt dat Vlaamse diplomaten hun taak niet naar behoren kunnen vervullen zonder diplomatiek statuut.

De Vlaamse diplomatieke post in Madrid wordt niet gesloten. Hij wordt tijdelijk vacant gelaten. De Vlaamse regering is bereid opnieuw een diplomaat naar Madrid te sturen zodra de Spaanse regering het signaal geeft hem of haar opnieuw te willen inschrijven op de diplomatieke lijst. Tijdens die overgangsperiode zullen de relaties tussen de Vlaamse overheid en de overheden van Spanje, Catalonië en Baskenland vanuit Brussel worden gecoördineerd.

De diplomaat die straks terugkeert uit Madrid wordt volgende zomer geïnstalleerd als AAVR in Londen. In het raam van de Vlaamse diplomatieke beweging die elke vijf jaar plaats vindt. Tot die tijd zal hij een bijzondere opdracht krijgen op het hoofdkantoor van het Vlaamse departement Buitenlandse Zaken in Brussel.