Ministeriële conferentie Raad van Europa

  • 11 juni 2021

Op 10 en 11 juni nam Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, Benjamin Dalle, deel aan een (virtuele) Ministeriële Conferentie van de Raad van Europa. Thema van de Conferentie was: “Artificial intelligence – Intelligent politics: Challenges and opportunities for media and democracy”.

Opzet van de Conferentie was om overeenstemming te bereiken over de maatregelen die nodig zijn om de radicale veranderingen in de media- en informatieomgeving aan te pakken als gevolg van massale digitalisering, met dramatische gevolgen voor de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting en aanzienlijke gevolgen voor andere mensenrechten en vrijheden.

De ministers vestigden hun aandacht op de gevaarlijke terugval op het gebied van de veiligheid van journalisten en bespraken hoe de kaders voor de bescherming van de mensenrechten kunnen worden versterkt. Dit met het oog op het belang van de vrijheid van meningsuiting in democratische samenlevingen, zeker ook in tijden van crisis.

Tijdens zijn tussenkomst brak minister Dalle een lans voor het beschermen van lokale mediaplatformen. Hij vermeldde ook expliciet het Vlaams herstelplan waarin veel aandacht wordt besteed aan de (vrijheid van de) media en de uitdagingen die ze ondervinden, al dan niet versterkt door de gevolgen van de pandemie. Ook het probleem van des- en misinformatie en haatspraak kan niet genoeg worden onderkend. De Minister pleitte dan ook voor het ontwikkelen van digitale tools om journalisten te helpen bij het detecteren van fake news, maar om ook een verdere sensibilisering te promoten bij zowel journalisten als burgers in het detecteren van valse informatie. Hij sprak verder ook nog over een mogelijke, toekomstige en betrouwbare European content cloud waartoe alle Europese mediabedrijven hopelijk ooit gelijke toegang zullen hebben.

De ministeriële conferentie heeft geleid  tot het aannemen van een slotverklaring en vier resoluties waarin deze belangrijke kwesties worden aangepakt. Deze instrumenten zullen de politieke betrokkenheid van de Raad van Europa en zijn lidstaten voor een aantal prioritaire acties verzekeren.

© foto: Raad van Europa