Negende Vaste Gemengde Commissie tussen Vlaanderen en Polen

  • 22 september 2021

Op 22 september 2021 tekenden Julie Bynens, secretaris-generaal van het Vlaams Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, en Bartosz Grodecki, viceminister van het Pools Ministerie van Binnenlandse Zaken, een nieuw werkprogramma Vlaanderen-Polen voor de periode 2021-2023.

Polen was de eerste buitenlandse partner waarmee Vlaanderen een akkoord sloot in 1994. Het was ook één van de eerste en belangrijkste begunstigden van het Vlaamse Samenwerkingsprogramma ‘Centraal- en Oost-Europa’. Hieruit ontstonden tal van structurele banden die nog steeds resulteren in concrete samenwerking op het gebied cultuur, gezondheidszorg, handel, landbouw, taal, onderwijs, herinneringseducatie, jeugdbeleid,…

Op vraag van Vlaanderen kregen nieuwe thema’s, zoals circulaire economie en mensenrechten in het kader van de herdenking van de Holocaust en het arbeidsmarktbeleid, aandacht in het werkprogramma 2021-2023. De bijeenkomst in Warschau gaf de gelegenheid aan Thomas Castrel, de nieuwe Diplomatiek Vertegenwoordiger van Vlaanderen voor Polen en de Baltische Staten, om zich voor te stellen.