Nieuw samenwerkingsprogramma Quebec

  • 4 februari 2021

Op 4 februari vond de 16de Vaste Gemengde Commissie tussen Vlaanderen en Québec plaats via een online conferentie. Deze Vaste Gemengde Commissie stond volledig in het teken van het nieuw samenwerkingsprogramma 2021-2023.

De laatste jaren is de samenwerking tussen Québec en Vlaanderen versterkt met duidelijke klemtonen op maritiem beleid, cultuur, innovatie en onderzoek, onderwijs en duurzame ontwikkeling. In het kader van deze verschuiving werd, onder leiding van Secretaris-generaal Bynens en Algemeen Afgevaardigde Pierre-Luc Desgagné, de vernieuwing van de samenwerking besproken en uitgewerkt tot en met december 2022.

Québec was één van de eerste partners waarmee Vlaanderen een samenwerkingsakkoord sloot (1989). Sindsdien heeft de relatie zich steeds versterkt en gediversifieerd naar verschillende domeinen.