Onderhoud met Barnier over toekomstige EU – UK relatie

  • 4 februari 2020

Minister-president Jan Jambon had op 4 februari een onderhoud met Michel Barnier, de EU-hoofdcoördinator van de onderhandelingen over een nieuwe, post-brexit-relatie met het Verenigd Koninkrijk.

Minister-president Jambon overhandigde Michel Barnier gedetailleerde informatie over de potentieel bijzonder zware gevolgen van de Brexit voor Vlaanderen en over de prioriteiten van de Vlaamse Regering in dit verband. Hij drong er op aan om naar een zo ambitieus en breed mogelijk akkoord met de Britten te streven.

Minister-president Jambon kon de EU-hoofdcoördinator ook informeren over voorbereidingen die Vlaanderen neemt; hopend op een zo goed mogelijke uitkomst van de onderhandelingen, maar ook rekening houdend met the worst case scenario. De Vlaamse regering blijft, mee op vraag van Michel Barnier, verder in nauw contact met de EU-onderhandelaars.