Ontmoeting met minister Buitenlandse Zaken Bolivia

  • 30 september 2020

De Boliviaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Karen Longaric, en vice-Minister Buitenlandse Handel, Claribel Aparacio, werden op 30 september door Minister-president Jambon ontvangen in het Errera-huis.

Bolivia exporteert vooral ertsen en mineralen naar Vlaanderen. Maar met de oprichting van een Agentschap voor Export en Investeringen hoopt Bolivia de export van andere producten zoals quinoa en cacao te bevorderen. Voorafgaand aan de ontmoeting met de Minister-president brachten de Boliviaanse ministers in dit kader al een bezoek aan de Antwerpse Haven. 

Vlaanderen en Bolivia hebben een goedlopend Memorandum of Understanding voor “watergebonden aangelegenheden” met als voornaamste Vlaamse partners het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het agentschap FITA (Flanders International Technical Agency). De ministers bespraken een mogelijke uitbreiding van de samenwerking en spraken in dit kader over digitalisering, duurzame afvalrecyclage en circulaire economie.