Ontvangst vicevoorzitter Europese Commissie Šuica

  • 5 mei 2021

In het kader van Europadag (9 mei) ontving de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op 5 mei Dubravka Šuica, vicevoorzitter van de Europese Commissie en Europees commissaris voor Democratie en Demografie. De Europees commissaris hield een toespraak over de Conferentie over de Toekomst van Europa. Deze conferentie gaat formeel van start op 9 mei en heeft als doel het betrekken van de burgers in het debat over de uitdagingen en prioriteiten van Europa. Via een digitaal platform, burgerpanels en allerlei evenementen kunnen Europese burgers hun mening geven over wat zij van de Europese Unie verwachten. Ook minister-president Jambon onderstreepte tijdens zijn toespraak in het Vlaams Parlement het belang van de Conferentie en de grote betrokkenheid van Vlaanderen.

Na de plenaire vergadering vond een bilaterale ontmoeting plaats tussen minister-president Jambon en Europees commissaris Šuica. Tijdens het gesprek benadrukte de minister-president nogmaals de grote interesse van het Vlaams Parlement voor Europese thema’s en de bereidheid van Vlaanderen om zijn schouders te zetten onder een beter functionerende EU. Een EU die van onderuit wordt opgebouwd en zo ook ten volle rekening houdt met de Vlaamse belangen. De Vlaamse Regering verwelkomt dan ook de bottom-up, inclusieve en participatieve aanpak van de Conferentie over de Toekomst van Europa en wil graag bijdragen aan de Conferentie.

Verder greep minister-president Jambon de gelegenheid aan om te verwijzen naar de unanieme aanname door het Vlaams Parlement van een resolutie over de opsluiting van Catalaanse politici. Politici gevangen zetten omwille van de opinies die zij verspreiden, is in strijd met de fundamentele waarden en normen waar de EU voor staat.

© Vlaams Parlement