Oproep projectvoorstellen Malawi

  • 22 februari 2021

Minister-president Jambon maakt 6 miljoen euro vrij voor een projectoproep ter bevordering van de private sector ontwikkeling voor kleinschalige landbouwers in Malawi. Naast Mozambique en Zuid-Afrika is Malawi één van de drie partnerlanden van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking.

Deze projectoproep past in de landenstrategie 2019-2023 voor Malawi. Hierbij ligt de focus op het ondersteunen van een innovatief landbouwbeleid en voedselzekerheid met specifieke aandacht voor gelijke kansen voor vrouwen en jongeren in de landbouwsector.

De oproep wil initiatieven die een succesvol businessmodel voor kleine boeren hebben ontworpen de kans bieden dit op grotere schaal uit te rollen. De focus van deze projecten ligt op het commercialiseren van duurzame landbouw opdat kleinschalige boeren toegang krijgen tot de markt. Door stabiele en eerlijke handelsbetrekkingen tussen de verschillende spelers te bewerkstelligen, kunnen ze hun winsten vergroten. Een stabiel en hoger inkomen geeft de kleinschalige landbouwers meer bestaanszekerheid en draagt zo bij tot het doorbreken van de armoedecirkel. 

Vlaanderen richt zich met deze oproep tot actoren met voldoende ervaring in de regio. Vlaamse organisaties met expertise in commerciële landbouw en/of vermarkting in ontwikkelingslanden worden aangemoedigd om een partnerschap aan te gaan met een Malawische organisatie. Meer informatie en alle documenten zijn hier te vinden.