Oproep voor meer betrokkenheid van regio's met wetgevende bevoegdheden in de EU

  • 7 mei 2021

Op 3 mei en 6 mei werden twee brieven, medeondertekend door Vlaams minister-president Jan Jambon, gestuurd naar de voorzitters van de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Europese Raad en de Raad van de EU en naar de covoorzitters van de directie van de Conferentie over de Toekomst van Europa. De brieven werden verstuurd namens de ondertekenende regeringen van twee groepen toonaangevende Europese regio's met wetgevende bevoegdheden, namelijk Regions for EU Recovery en RLEG.

De brieven bevatten een verzoek om meer betrokkenheid van regio's met wetgevende bevoegdheden bij de Conferentie. Bovendien onderstrepen ze de noodzaak om te zorgen voor een adequate vertegenwoordiging van alle bestuursniveaus in de EU, met name regio's met wetgevende bevoegdheden, in het beleidsvormings- en uitvoeringsproces. "Er is geen Europese Unie zonder regio's. Het is duidelijk dat regio's met wetgevende bevoegdheden zinvol moeten deelnemen aan de Conferentie voor de toekomst van Europa om ervoor te zorgen dat alle bestuursniveaus vertegenwoordigd zijn bij het vormgeven van de toekomst van onze Unie." stelt één van de brieven.

Op 7 mei organiseerde RLEG ook haar eerste publieke evenement ter gelegenheid van de brief. Het evenement werd voorgezeten door de president van de Baskische regering, de heer Iñigo Urkullu Renteria, en bijgewoond door eregast en voormalig EP-lid Alain Lamassoure. Het evenement omvatte tussenkomsten van enkele ondertekenaars van de brief. In totaal werd de brief ondertekend door veertien regio's: Aaland-eilanden, Azoren, Balearen, Baskenland, Karinthië, Catalonië, Vlaanderen, Neder-Oostenrijk, Salzburg, Tirol, Opper-Oostenrijk, Regio Valencia, Vorarlberg en Corsica als waarnemer .

Tijdens zijn tussenkomst benadrukte minister-president Jambon het belang van versterking van de positie van regio's in de Europese Unie en daarmee van de betrokkenheid van regio's bij de Conferentie - met name door vertegenwoordiging in de bestuursorganen van de Conferentie.