Overleg met Brits minister Morton

  • 17 juni 2021

Op 17 juni vond een digitaal overleg plaats tussen minister-president Jan Jambon en Brits minister voor Europa, Wendy Morton.

Minister-president Jambon benadrukte de sterke banden tussen het Verenigd Koninkrijk en Vlaanderen op het gebied van handel, onderzoek, onderwijs, digitalisering en cultuur. De minister-president gaf aan deze goede relaties verder te willen onderhouden en uitbouwen, ook buiten het EU-kader. Vooral op het vlak van digitalisering, duurzaamheid en mobiliteit kan wederzijds meerwaarde gecreëerd worden door kennisdeling. Minister Morton stond ook stil bij het belang van de maritieme havens.

Ook het Iers Protocol werd uitgebreid besproken. De Britse regering hoopt dat de EU inspanningen ondersteunt om de stabiliteit te herstellen. De minister-president benadrukte dat Vlaanderen steeds een constructieve partner is geweest tijdens de brexit-onderhandelingen en toonde zich tevreden met het bereikte akkoord.

Nog op de agenda stonden onder meer de COP26 en de COVID-19-crisis.