Prioritaire dossiers Commissie Werkprogramma 2022 bepaald

 • 17 februari 2022

Als resultaat van een jaarlijks administratief en politiek proces binnen Vlaanderen, werd beslist om de volgende acht dossiers uit het Commissie Werkprogramma 2022 te beschouwen als prioritair voor de Vlaamse Regering: 

 • Herziening van de EU-wetgeving over luchtkwaliteit  
 • Europese wet inzake cyberweerbaarheid  
 • Europese chipwet  
 • Digitale vaardigheden in onderwijs en opleiding (cluster van twee initiatieven):  
  • Aanbeveling over de verbetering van het aanbod van digitale vaardigheden in onderwijs en opleiding 
  • Aanbeveling over de sleutelfactoren voor digitaal onderwijs  
 • Multimodale digitale mobiliteitsdiensten  
 • Mededeling over een Europese zorgstrategie, vergezeld van de herziening van de Barcelonadoelstellingen en een voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende langdurige zorg  
 • Europese wet inzake mediavrijheid 
 • Versterking van de rol en onafhankelijkheid van organen voor gelijke behandeling 

Deze initiatieven zullen met bijzondere aandacht opgevolgd worden binnen de Vlaamse administratie en de Vlaamse Regering. Uiteraard zullen alle dossiers uit het Commissie Werkprogramma 2022 met betrekking tot de Vlaamse bevoegdheden actief worden opgevolgd, evenals lopende initiatieven. 

De Vlaamse Regering hecht veel belang aan een proactieve opvolging van de Europese agenda, onder meer door actief in te spelen op de Europese actualiteit en de Commissiewerkprogramma’s.  Hierover wordt maandelijks gerapporteerd in de maandelijkse mededelingen over de Europese ontwikkelingen die u hier kan consulteren.