Projectoproep cultuur met Quebec

  • 23 oktober 2020

Op 23 oktober lanceerden Québec en Vlaanderen een projectoproep Cultuur gericht op samenwerking in de sectoren podiumkunsten voor jong publiek, dans, muziek en digitale cultuur.

Volgend jaar zal een nieuw werkprogramma voor de periode 2021-2023 ondertekend worden. In aanloop daarvan organiseren de departementen Cultuur, Jeugd en Media en Kanselarij & Buitenlandse Zaken deze projectoproep.

De eerste samenwerking tussen Vlaanderen en Québec dateert van begin jaren ’80 van vorige eeuw. Een ruime Gemeenschappelijke Overeenkomst werd gesloten in 1989 – vernieuwd in 2002 – en omvat naast cultuur vele domeinen waaronder binnenlands bestuur, maritiem transport en logistiek, onderwijs , academische uitwisseling, en milieu.

Meer informatie over de projectoproep is te vinden bij Departement Cultuur, Jeugd en Media.