Samenwerking met EIF voor corona-steun bedrijven

  • 1 december 2020

Minister-president Jambon en Minister Crevits trokken op 30 november naar het Groothertogdom Luxemburg voor een aantal topontmoetingen met de Europese Investeringsbank en met de Luxemburgse premier Xavier Bettel.

Op 30 november ontmoetten minister-president Jan Jambon en viceminister-president Hilde Crevits de voorzitter van de Europese Investeringsbank (EIB), Werner Hoyer. Zij spraken over de economische toestand in Vlaanderen. De Europese Investeringsbank kan met een aantal financiële instrumenten de Vlaamse steunmaatregelen ondersteunen. Ook de huidige en toekomstige samenwerkingen tussen Vlaanderen en de investeringsbank, zoals bijvoorbeeld de bouw van de Oosterweelverbinding, kwam aan bod.

Voor de ontmoeting met de top van EIB vond nog een gesprek met Alain Godard, voorzitter van het Europees Investeringsfonds (EIF), plaats. Als een gevolg van de coronacrisis breidde het EIF een aantal bestaande financiële steuninstrumenten voor kmo’s uit en dat komt het Vlaamse bedrijfsleven ten goede. Minister-president Jambon en viceminister-president Crevits ondertekenden hiertoe een samenwerkingsakkoord met het EIF.

Minister van Economie Hilde Crevits “Ondersteuning voor bedrijven in deze coronatijden is erg belangrijk. Op mijn voorstel nam de Vlaamse Regering al verschillende initiatieven. Het is belangrijk dat we voor de financiering van deze initiatieven bekijken of Europese en internationale instellingen in financiering en/of waarborgen kunnen voorzien. Tijdens deze zending ondertekenden we twee overeenkomsten. Zo schaart Europa zich achter onze maatregelen. Door een waarborg te verlenen aan Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) kan een lagere rente en waarborgpremie gehanteerd worden. We blijven ook in de toekomst via PMV in contact met EIF en EIB om verdere ondersteuning van onze Vlaamse instrumenten te voorzien”.

Op 1 december stonden ontmoetingen met de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken Jean Asselborn en Eerste Minister Xavier Bettel op het programma. Daarbij werd wederzijds de ambitie gesteld om de relaties tussen Vlaanderen en Luxemburg nog te versterken: op diplomatiek, economisch-financieel, wetenschappelijk, cultureel en toeristisch vlak. “Het Groothertogdom Luxemburg en Vlaanderen hebben elkaar bijzonder veel te bieden. Ik wil relaties met Luxemburg de komende jaren verder uitdiepen. We willen niet enkel de banden aanhalen met de Luxemburgse autoriteiten, ook met de vele Vlamingen die er wonen en werken. Zij zijn onze hefbomen om de Vlaamse belangen in het land te behartigen.”, verklaart minister-president Jambon.

De Luxemburgse regeringsleden toonden tegenover hun Vlaamse collega’s ook veel begrip voor de economische en andere bezorgdheden waar Vlaanderen als gevolg van brexit mee te maken zal krijgen. Zij verstonden de vraag om deze mee in overweging te nemen tijdens de nakende Europese topvergaderingen.

Als afsluiting van de zending zaten de minister-president Jambon en minister Crevits samen met Koen Lenaerts, voorzitter van het Europees Hof van Justitie en met de pas aangetreden Belgische ambassadeur Thomas Lambert.