Steun voor mensenrechten centrum Wit-Rusland

  • 14 oktober 2020

Minister-president jambon kent een subsidie van 52.900 euro toe aan de Wit-Russische mensenrechtenorganisatie Public Legal Aid. Dit centrum verleent gratis juridische bijstand aan burgers en monitort de naleving van de mensenrechten door de overheid in Wit-Rusland.

In 2018 ontving Public legal Aid een eerste Vlaamse subsidie voor haar werking en voor de publicatie en verspreiding van een handboek dat burgers op een toegankelijke manier informeert over hun rechten en hoe ze die kunnen verdedigen. Gezien de onrust en de mensenrechtenschendingen sinds de presidentsverkiezingen in augustus 2020 werd besloten om de samenwerking met Public legal Aid verder te zetten en een nieuwe subsidie toe te kennen.

De betere naleving van Europese en internationale mensenrechtenverdragen is een belangrijk aandachtspunt van de Vlaamse Regering en is richtinggevend in het Vlaams buitenlands beleid.