Subsidie van 200.000 euro voor Nederlandse Taalunie

  • 1 december 2021

Vlaanderen en Nederland staan geografisch, historisch, politiek en sociaaleconomisch dicht bij elkaar. Ook cultureel, met respectievelijk 6,5 en 17 miljoen sprekers vormt het Nederlands de op zeven na grootste taalgroep van Europa.

De Nederlandse taal kreeg een belangrijke plek in het Regeerakkoord 2019-2024 van de Vlaamse Regering. Daarom besloot minister-president Jambon om extra middelen vrij te maken om de internationale neerlandistiek meer daadkracht te kunnen geven.

Tijdens het Comité van Ministers van 28 juni 2021 kende de Nederlandse Tweede Kamer 400.000 euro en Vlaanderen 200.000 euro toe volgens de traditionele Nederlandse Taalunie-financieringssleutel. Met deze eenmalige projectsubsidie zal de Nederlandse Taalunie de toekomstbestendigheid van de internationale neerlandistiek vergroten aan de hand van een duurzaam impulstraject.

 Foto: ©Frank Bahnmüller