Uitgebreid overleg met Nederlands Minister Kaag

  • 14 januari 2020

Minister-president Jambon ontving op 14 januari de Nederlandse minister Sigrid Kaag in het Errerahuis in Brussel. Minister Kaag, bevoegd voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, bracht een bezoek aan ons land in het kader van een bredere handelsmissie voor Midden- en Kleine Bedrijven met focus op duurzame mobiliteit en digitalisering.

De nauwe samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland, zorgde voor een volle agenda. Er werd onder meer van gedachte gewisseld over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, digitalisering en klimaat.

Bijzondere aandacht ging naar een aantal actuele handelsdossiers zoals brexit en impact op Vlaanderen en Nederland, en het toekomstig partnerschap tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Nederland