Verklaring tot samenwerking Vlaanderen-Letland

  • 19 mei 2022

Op 19 mei 2022 had Julie Bynens, secretaris-generaal van het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, een ontmoeting met de ambassadeur van Letland in ons land. Op de agenda stond de ondertekening van een verklaring tot samenwerking, om de relaties nog verder te versterken.

Vanaf nu zullen geregeld consultaties worden georganiseerd tussen beide partners. Tijdens een eerste consultatie, die vorige maand plaatsvond, kwamen heel wat thema’s aan bod gaande van energie, groene transitie en logistiek over onderwijssamenwerking tot de situatie in Oost-Europa. Vanuit Letland bleek toen bijvoorbeeld veel interesse voor de ervaringen die de Oostendse haven heeft op het vlak van offshore windenergie.

Foto: © Ambassade van Letland