Versterking van culturele samenwerking met Québec

  • 12 december 2018

Op 12 december, verwelkomde Minister van Cultuur, Media en Jeugd, Sven Gatz de Québecse Minister van Internationale Betrekkingen, Nadine Girault in Brussel. Tijdens de ontmoeting ondertekenden de ministers een samenwerkingsprogramma specifiek gericht op jonge kunstenaars en jeugdtheaters.

Binnen het kader van het samenwerkingsprogramma werd een projectoproep uitgewerkt dat Vlaams-Québecse coproducties van kunstenaars en culturele organisaties financieel zal ondersteunen. De oproep richt zich tot de sector van de podiumkunsten voor een jong publiek in al zijn vormen: dans, theater, circus... De ministers benadrukten met deze overeenkomst het toenemend belang van cultuur in grensoverschrijdende samenwerking en kijk­­en beide uit naar toekomstige partnerschappen die uit deze oproep zullen voortkomen.

Dezelfde dag had Minister Girault ook een afspraak met Minister-president Geert Bourgeois. “Net zoals Minister-president Bourgeois, geloof ik dat CETA een sterk economisch potentieel voor beide regio’s in petto heeft,” aldus Minister Nadine Girault.

Meer informatie over de projectoproep