Vlaams actieplan tegen extremisme goedgekeurd

  • 21 mei 2021

Op 21 mei keurde de Vlaamse Regering het vernieuwde actieplan tegen extremisme goed. “Het nieuwe actieplan focust op alle vormen van gewelddadige radicalisering. Van religieus-extremisme tot rechtsextremisme, online en offline. De lokale integrale veiligheidscellen (LIVC) worden de spil van dit beleid”, klinkt het bij Vlaams minister van Samenleven Bart Somers.

Het nieuwe actieplan tegen extremisme zal een bredere aanpak hanteren. “We moeten focussen op alle vormen van gewelddadige radicalisering”, klinkt het klinkt het bij Vlaams minister van Samenleven Bart Somers, “uit cijfers van OCAD blijkt dat ongeveer 6 op de 10 haatpredikers als Islamistisch-extremistisch kunnen bestempeld worden, 3 op de 10 rechts-extremistisch en 1 op de 10 links-extremistisch. In 2018 werden 1 op de 5 Vlaamse gemeenten geconfronteerd met extreemrechtse signalen, vandaag blijkt dat al 1 op de 3 te zijn.”

In de toekomst zal er ook meer gefocust worden op online haatspraak. “Vrijheid van meningsuiting blijft het uitgangspunt”, aldus de ministers, “maar dat wil niet zeggen dat we geen beleid moeten ontwikkelen voor de toenemende invloed van fake news en polarisatie op sociale media.”

Lokale Integrale Veiligheidscellen

De Vlaamse steden en gemeenten zullen een regierol opnemen bij de uitvoering van dit plan. Vlaams minister Bart Somers voorziet daarvoor twee miljoen euro extra per jaar. Met de extra middelen kunnen lokale besturen hun LIVC-werking versterken, meer expertise inbrengen, maar ook een deradicaliseringsambtenaar aanwerven of netwerkmomenten met politie en verenigingen structureel uitbouwen.