Vlaamse Regering steunt democratische krachten in Wit-Rusland

  • 1 juni 2021

De minister-president van de Vlaamse Regering besliste een subsidie van 50.000 euro toe te kennen aan iSANS, het International Strategic Action Network for Security. Deze Wit-Russische organisatie speelt vanuit Polen een belangrijke rol in de democratische transitie van Wit-Rusland en staat dicht bij de oppositie van activiste Svetlana Tichanovskaya.

iSANS stelt op een onderbouwde manier de misdaden en mensenrechtenschendingen van het Wit-Russische regime aan de kaak. Via de verspreiding van gedegen analyses, rapporten en andere nieuwsverschaffing sensibiliseert iSANS tevens de internationale gemeenschap. Met deze toelage zal iSANS twee voltijdse personeelsleden kunnen tewerkstellen voor de looptijd van één jaar.

Het Wit-Russische regime van Alexander Loekasjenko voert al decennialang een ondemocratisch beleid. In augustus 2020 werd massale verkiezingsfraude gepleegd om aan de macht te blijven. Daarop braken geweldloze volksprotesten uit, die de Wit-Russische veiligheidsdiensten geweld-dadig de kop indrukten. Sindsdien worden de mensenrechten van burgers en mensenrechten-activisten op grote schaal geschonden.

De Vlaamse Regering is uitermate bezorgd over deze situatie en steunt de Wit-Russische bevolking in haar streven naar democratie. Ook het Vlaams Parlement sprak via een resolutie zijn steun uit voor de Wit-Russische bevolking en vroeg de Vlaamse Regering aandacht te besteden aan deze zaak.

De Vlaamse Regering toonde zich al meermaals voorstander van een kordate Europese reactie tegen het regime van Loekasjenko. De recente kaping van de Ryanair vlucht op weg naar Vilnius en de arrestatie van journalist Raman Pratasevich toont nog maar eens aan dat enkel een scherpe reactie van de Europese Unie ten aanzien van Loekasjenko’s regime de gepaste optie is. De Vlaamse Regering verwelkomt bijgevolg de EU-raadsconclusies van 24 mei.