Vlaamse Regering verlengt samenwerking met Exchange

  • 21 mei 2021

De Vlaamse Regering besliste op 21 mei om het convenant met Exchange vzw te verlengen voor de periode 2021-2023. In het kader van deze hernieuwde samenwerking ontvangt Exchange een werkingssubsidie van 1.765.337 euro, gespreid over drie werkingsjaren.

Exchange vzw is een Vlaamse organisatie die al bijna twintig jaar Afrikaanse ondernemers via groeiprogramma’s met ondersteuning van Vlaamse ondernemers ondersteunt. Exchange ondersteunt het groeipotentieel van de privésector in Afrika en Vlaanderen, in een markteconomische context. Naast deze expertise-uitwisseling specialiseert Exchange zich in het opzetten van diepgaandere partnerschappen tussen Afrikaanse en Vlaamse bedrijven. Dit in het kader van het nieuwe paradigma binnen de internationale samenwerking, waarbij de aandacht verschuift naar Shared Value Creation (SVC). Het gaat over gelijkwaardige samenwerking vanuit complementariteit van kansen en marktpotentieel met een win-win uitkomst. Dit staat momenteel nog in de kinderschoenen, maar Exchange wil deze samenwerkingsvorm tijdens de komende subsidieperiode verder mee vormgeven en uitwerken via het nieuwe Company Partnership Platform (CPP).

Exchange kiest bewust voor de privésector. De uitbouw en versterking van de private sector zorgt namelijk voor economische groei, werkgelegenheid, handel en voor ondersteuning van de openbare sector via taxatie. Exchange ziet de ondersteuning van privéondernemers dan ook als instrument voor het verwezenlijken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Via de samenwerking met Exchange draagt de Vlaamse Regering bij tot het creëren van welvaart, zelfredzaamheid en toekomstperspectief in de Vlaamse partnerlanden door er economische ontwikkeling te stimuleren.