Vlaamse Regering vervroegt bijdrage CERF

  • 29 mei 2020

De Vlaamse Regering besliste op 29 mei om haar jaarlijkse bijdrage aan CERF vervroegd vrij te maken. Dit om tegemoet te komen aan de extra nood aan humanitaire hulp door het COVID-19 virus.

Het virus COVID-19 is nu bijna overal ter wereld opgedoken. De verwachting is dat de armste landen ter wereld de komende drie tot zes maanden zwaar getroffen zullen worden door dit dodelijk virus. UN OCHA stelde het “Covid-19 Global Humanitarian Response plan” voor om deze gevolgen enigszins te beperken. De kosten worden geraamd op bijna 7 miljard dollar. CERF, het noodhulpfonds van de Verenigde Naties, maakte onmiddellijk 95 miljoen dollar vrij voor dit response plan.

Vlaanderen draagt sinds 2011 bij tot dit structurele noodhulpfonds. Met de Vlaamse bijdrage van 600.000 euro of 40% van het noodhulpbudget wil de Vlaamse Regering meer invulling geven aan een integrale noodhulpbenadering. De financiële ondersteuning van CERF ligt in lijn met de principes van het “Goed humanitair donorschap”.

UN CERF

foto: Algemeen Afgevaardigde Wantens (USA) tijdens het CERF Pledging Event op 9 december 2019 in New York.