Vlaanderen als partner voor vaccindonaties aan Mozambique

  • 20 oktober 2021

Op 20 oktober 2021 werden zo’n 150.000 Astra Zeneca vaccins rechtstreeks van bij de Europese producent ingevlogen in Maputo, Mozambique. Deze donatie maakt deel uit van het tussen België en haar deelstaten overeengekomen engagement om tegen eind 2021 minstens 4 miljoen vaccins via het multilaterale verdelingsmechanisme COVAX naar midden- en lage-inkomenslanden te herverdelen. Een tweede donatie van 207.000 doses moet snel volgen. Deze vaccins vullen de bijna 1,32 miljoen al via COVAX geschonken vaccins aan. Samen met de rechtstreeks van land tot land geschonken vaccins, komt dit op een totaal van 3,78 miljoen doses, goed om zo’n 2,2 miljoen Mozambikanen volledig te vaccineren.

Vlaanderen droeg zowel financieel bij - 20% van de vaccinkost wordt gedragen door de deelstaten in de Belgische context - als bij het faciliteren van de donatie. Dit laatste dankzij jarenlange actieve aanwezigheid in de gezondheidssector van Mozambique en de goede contacten met het Ministerie van Volksgezondheid. Vlaanderens directe betrokkenheid hierbij werd dan ook gedemonstreerd door de aanwezigheid van de Diplomatiek Vertegenwoordiger van Vlaanderen in zuidelijk Afrika bij de formele ontvangst van de vaccins op de luchthaven.

Minister-president van de Vlaamse Regering, Jan Jambon, vat het als volgt samen: “Al twintig jaar lang ondersteunt Vlaanderen Mozambique bij het verbreden van toegang tot de gezondheidsdiensten in het algemeen en voor seksuele en reproductieve gezondheid van alle Mozambikanen in het bijzonder. Ik ben daarom ook uitermate verheugd om, als één van de partners binnen deze belangrijke vaccindonaties, ons partnerland nu ook bij het duurzaam bestrijden van deze gezondheidscrisis te kunnen steunen."

Als langetermijnpartner in duurzame en structurele gezondheidssamenwerking met Mozambique – 20 jaar in 2022 – met een gemiddeld investeringsritme van 5 miljoen euro per jaar is deze donatie een belangrijk en dringend gebaar van solidariteit in deze gezondheidscrisis. Ook in de toekomst zal Vlaanderen Mozambique ondersteunen om de interne gezondheidscrisisparaatheid te verhogen. Samen met de Mozambikaanse partnerregering werd afgesproken om dit als transversaal aandachtspunt in de nieuwe landenstrategienota voor ontwikkelingssamenwerking, 2021-25, op te nemen.

Op de foto ( v.r.n.l.): Diplomatiek Vertegenwoordiger van Vlaanderen in zuidelijk Afrika, Geraldine Reymenants, en Hoofd van het Diplomatiek Bureau van België in Mozambique, Séverine de Potter de ten Broeck, verwelkomen de eerste donatie COVID-19-vaccins op het vliegveld van Maputo.