Vlaanderen en Raad van Europa samen tegen gendergerelateerd geweld

  • 11 mei 2021

Op 11 mei is het tien jaar geleden dat de Conventie van Istanboel werd opengesteld voor ondertekening. Het verdrag staat wereldwijd bekend als het meest omvattende en vooruitstrevende instrument om gendergerelateerd geweld te voorkomen en te bestrijden.

Om de ratificatie en uitvoering van het verdrag te bevorderen, ondersteunt Vlaanderen het meerlandenprogramma om geweld tegen vrouwen te beëindigen. Minister-president Jambon maakte hiervoor 100.000 euro vrij. Het programma ontvangt ook steun van andere lidstaten van de Raad van Europa.

Covid-19 en de lockdown hebben het huishoudelijk geweld in Europa doen toenemen. Desondanks kondigde Turkije recent aan zich terug te trekken uit het verdrag, een beslissing die Vlaanderen betreurt. Het zou de eerste keer zijn dat een lidstaat van de Raad van Europa zich terugtrekt uit een mensenrechtenverdrag. Bovendien werd deze conventie in 2011 in de Turkse stad Istanboel ondertekend door president Erdogan en was Turkije het eerste land dat de conventie in het parlement liet ratificeren. In totaal hebben 33 andere Europese landen de conventie al geratificeerd, waaronder ook België. Hongarije -inkomend voorzitter van het Comité van Ministers - en Bulgarije hebben de conventie ondertekend maar nooit geratificeerd. Deze verdeeldheid verhindert ook de ratificatie door de Europese Commissie, die deze conventie reeds in 2017 heeft goedgekeurd.

Foto © 2021 The Associated Press