Vlaanderen ontwikkelingspartner van Mekong River Commission

  • 26 november 2020

Tijdens de 27ste raad van de Mekong River Commission op 26 november trad Vlaanderen officieel toe als ontwikkelingspartner van de MRC. Minister-president Jam Jambon en Dr. An Pich Hatda, Chief Executive Officer van MRC, ondertekenden de Grant Agreement die de financiering en de inhoudelijke invulling van dit engagement bepaalt.

De “Mekong River Commission for Sustainable Development” is een intergouvernementele verdragsorganisatie met als taak het gezamenlijke beheer van gedeelde watervoorraden en de duurzame ontwikkeling van de regio. Vietnam, Cambodja, Laos en Thailand, de zogenaamde oeverstaten, zijn lid, en China en Myanmar zijn dialoogpartners. De ontwikkelingspartners zijn Australië, Duitsland, de EU, Finland, Frankrijk, Japan, Luxemburg, Nederland, de VS, de Wereldbank, Zweden, Zwitserland. En nu ook Vlaanderen. 

Vlaanderen trekt voor dit partnerschap 1,1 miljoen euro uit voor de komende vijf jaar. En geeft hiermee invulling aan de ambitie om via een multilateraal kader de Vlaamse belangen te behartigen in Azië en Vlaanderen op de kaart te zetten in een regio dat geostrategisch aan belang wint. Het water-technisch expertise-luik van de Mekong River Commission creëert opportuniteiten voor het Vlaamse bedrijfsleven en laat toe om in te zetten op die thema’s waar Vlaamse expertise en bedrijven tot de wereldtop behoren. 

Minister-president en buitenlandminister Jan Jambon, Minister van Mobiliteit Lydia Peeters en Minister van Omgeving Zuhal Demir worden belast met de uitwerking van dit engagement, hiervoor bijgestaan door een breed partnerschap van departementen en agentschappen van de Vlaamse Overheid: het Departement Mobiliteit en Openbare Werken  het Departement Omgeving, het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Flanders Investment & Trade (FIT) en Flanders International Technical Agency (FITA).

An Pich Hatda, CEO van MRC: “The renewed support from New Zealand and Flanders comes at a very critical time when the Lower Mekong governments need it most to jointly address water management and development challenges and impacts in the Mekong River Basin.” 

Minister-president Jan Jambon: “Along with this funding we will also offer our expertise to help the MRC in turning challenges into opportunities by ensuring that the environment is protected and the region is resilient to changing climate.”
 

Mekong River Commission