Vlaanderen opent nieuwe diplomatieke post in Kopenhagen

  • 29 mei 2020

De Vlaamse Regering maakte op 29 mei bekend dat er een nieuwe Vlaamse diplomatieke post komt in Kopenhagen. Dit zal de 14de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering worden. De opening is gepland voor begin 2021.

In het Vlaams regeerakkoord werd de verdere uitbreiding van het Vlaams diplomatiek netwerk reeds aangekondigd. In 2019 werd er nog een nieuwe afvaardiging in Italië geopend. Ditmaal werd er gekeken naar Scandinavië. Het is immers de ambitie van de Vlaamse Regering om met haar diplomatiek netwerk het hele Europese grondgebied te bereiken.

Het ambtsgebied van de nieuwe afvaardiging zal Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland omvatten. Samen met de afvaardiging in Warschau, met ambtsgebied Polen, Estland, Letland en Litouwen, zal heel Noord-Europa bereikt worden. 

Als standplaats voor de nieuwe afvaardiging werd gekozen voor de Deense hoofdstad Kopenhagen. Kopenhagen vormt een regionale hub met goede verbindingen naar zowel Brussel als de andere Scandinavische landen en het is ook de zetel van een aantal internationale en regionale instellingen. De keuze werd versterkt door het feit dat Denemarken, als Europese lidstaat met een profiel dat op vele vlakken aansluit op dat van Vlaanderen, ook vertrouwd is met de werking en dynamiek van autonome regio's.

De samenwerking tussen Vlaanderen en verschillende van de Scandinavische landen is reeds sterk maar de aanwezigheid van een Vlaamse afvaardiging ter plaatse moet toelaten om deze banden nog nauwer aan te halen.