Zeeuwse Oesterontmoeting deelt ideeën voor samenwerking

  • 28 september 2020

Op 28 september opende minister-president Jambon met een videoboodschap de Zeeuwse Oesterontmoeting. Organisators Provincie Zeeland en de Economic Board Zeeland kozen als thema voor deze grotendeels digitale ontmoeting “De economie na de crisis”.

In zijn toespraak benadrukte minister-president Jambon het grote belang van de grensoverschrijdende samenwerking. Hij somde een aantal grote realisaties op zoals de Nieuwe Sluis Terneuzen en de fusiehaven North Sea Port. Tegelijk wees hij op het werk dat nog op de plank ligt. Zoals het verduurzamen van de industrie en de mobiliteit, de digitalisering en het stimuleren van het bedrijfsleven in de grensregio.

Ook gastheer Han Polman, Commissaris van de Koning in Zeeland, wees op de goede banden tussen Vlaanderen en Zeeland. “De Zeeuwse economie is open en divers. We werken en leven hier al decennia grensontkennend en zijn een geïntegreerde samenleving geworden met de Vlaamse buren.” Hij riep alle deelnemers op om eveneens grensontkennend tewerk te gaan en de eigen organisatie en sector te overstijgen. “Voor deze gezamenlijke uitdagingen en grote vraagstukken hebben we alle handen nodig. Laten we elkaar ook virtueel die hand reiken.”

Door de COVID19-maatregelen kon slechts een beperkt aantal genodigden aanwezig zijn. De meeste deelnemers - uit het bedrijfsleven, het onderwijs, de cultuursector en besturen in Zeeland en Vlaanderen - volgde en participeerde online aan vijf themasessies. Hier werd nader ingegaan op verschillende aspecten van de “nieuwe economie” en de grensoverschrijdende samenwerking: van het werken aan een cultuurinclusieve samenleving tot het bespreken van de nieuwe concepten van mobiliteit.

Algemene afvaardiging van de Vlaamse Regering in Nederland