Zevende Vaste Gemengde Commissie Vlaanderen – Zuid-Afrika

  • 24 maart 2022

Op 24 maart 2022 vond de zevende Vaste Gemengde Commissie tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika plaats. De Vlaamse delegatie kwam samen in het Errerahuis, de officiële ambtswoning van de minister-president in Brussel, en de Zuid-Afrikaanse delegatie nam virtueel deel aan de vergadering. Al meer dan vijfentwintig jaar onderhouden de Vlaamse en Zuid-Afrikaanse regeringen goede relaties.

Tijdens de vergadering wisselden de voorzitters, Mevr. Julie Bynens, secretaris-generaal van het Vlaams Departement Kanselarij en Buitenlandse zaken, en Ambassadeur Maud Dlomo, deputy director-general van het Zuid-Afrikaanse Departement Internationale Relaties en Samenwerking, van gedachten over de recente politieke, sociale en economische trends.

De eigenlijke agenda was van tevoren grondig voorbereid in gemengde Vlaams – Zuid-Afrikaanse werkgroepen rond de thema’s Kunst & Cultuur, Hoger Onderwijs, Wetenschap & Innovatie, Mensenrechten, Handel & Investeringen en Jeugdbeleid. De vergadering kon dan ook snel tot concrete werkafspraken komen.

Politieke contacten over deze thema’s komen aan bod tijdens de zending van minister-president Jambon begin april 2022.

Zowel Vlaanderen als Zuid-Afrika kijken uit naar een vruchtbare en resultaatsgerichte samenwerking over de afgesproken onderwerpen.