Nieuwsflash : gebruiksvriendelijke EU Sanctions Map

Met als doel dat iedereen zich op een gebruiksvriendelijke manier kan informeren over de beperkende maatregelen van de EU en de VN, heeft het Estse voorzitterschap van de EU de “EU Sanctions Map” ontwikkeld (https://www.sanctionsmap.eu/). Aan de hand van een wereldkaart kan u ontdekken tegen welke landen, personen en entiteiten de Raad van de EU en de VN-Veiligheidsraad beperkende maatregelen hebben aangenomen.

Het gaat daarbij over alle soorten juridisch bindende en politiek bindende maatregelen: wapenembargo’s, dual use-maatregelen, financiële sancties, maatregelen tegen personen, etc. De website  wordt dagelijks geüpdatet en zal na het Estse voorzitterschap beheerd worden door de Dienst Instrumenten buitenlands beleid van de Europese Commissie. Op Youtube kan u ook een introductiefilmpje bekijken.