Nieuwsflash met betrekking tot de wijziging van de internationale sancties tegen de Islamitische Republiek Iran

Op 14 januari 2016 verklaarde de Europese Raad in Verordening 2016/31 dat de wijziging van de internationale sancties ten aanzien van Iran in werking treedt.

Dit betekent concreet dat er een significante versoepeling komt voor de export naar Iran, invoer vanuit Iran en doorvoer via Iran van een groot aantal producten, dat een heel aantal personen en entiteiten waarmee geen handel kon gedreven worden van de ‘verboden lijst’ worden geschrapt, dat de meeste Iraanse banken weer zullen kunnen aansluiten op het internationaal betalingsverkeer,....

Meer informatie vindt u onder Sancties Iran