Nigeria

Nigeria is het volkrijkste land van Afrika en een van de lidstaten van Ecowas, de West-Afrikaanse organisatie voor economische integratie. West-Afrika kent een enorme economische groei. Er is potentieel voor havenontwikkeling en nood aan (modernisering van de) transportinfrastructuur. Sectoren waarin Vlaamse bedrijven sterk staan, en waarvoor samenwerking met de Vlaamse havens de nodige expertise kan aanleveren en kan zorgen voor duurzame onderlinge relaties.