Sterke interesse voor Griekse energiesector

  • 3 mei 2022

Op 2 en 3 mei 2022 vergezelde minister-president Jan Jambon het koningspaar op staatsbezoek naar Griekenland, samen met een federale vice-eerste minister en de ministers-presidenten van de Gemeenschappen en Gewesten. Ook Julie Bynens, secretaris-generaal van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken nam deel aan het Staatsbezoek. 

Vlaanderen wenst de samenwerking met Griekenland te versterken. Met name op het vlak van een duurzame transitie naar hernieuwbare energie liggen er nog heel wat opportuniteiten.

Op het Seminarie ‘’Renewable energy: expertise meets opportunity” zette minister-president Jan Jambon de opportuniteiten inzake hernieuwbare energie in de verf. Een aanzienlijk deel van de middelen uit het Griekse relanceplan Greece 2.0 wordt immers gebruikt om het Griekse energiesysteem radicaal te transformeren en Griekenland als een regionaal energieknooppunt in Zuidoost-Europa te plaatsen. Deze transformatie biedt ook heel wat opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven. 
Minister-president Jan Jambon: “De hoge zonkracht van Griekenland in combinatie met een bijna onbeperkt potentieel om windenergie te oogsten, maken het mediterrane land bij uitstek geschikt voor energie-infrastructuurprojecten. Op dit seminarie konden Vlaamse bedrijven uitpakken met hun expertise over hernieuwbare energie en hun goede praktijken tonen. Een mooie kans voor toekomstige samenwerkingsverbanden.”


Heel wat Vlaamse bedrijven hebben vestigingen in Griekenland en willen ook in de toekomst meewerken aan Griekse energieprojecten. Jan De Nul produceert samen met Hellenic Cables, kabels voor de aansluiting van de offshore windparken Mermaid en Seastar op het Belgisch modulair offshore net. Belven verdeelt kwartslagafsluiters via GIOXAS en werkt zo met AVAX Hellas mee aan de grootste energiecentrale in Noord-Griekenland.
FIT CEO Claire Tillekaerts vertegenwoordigde de minister-president op de Rondetafel over het Griekse Eco Islands-project om de samenwerking tussen Belgische en Griekse bedrijven te bespreken. Eco Islands moet Griekenland door de groene transitie loodsen.

De minister-president ontmoette de CEO van OTN Systems NV, een Vlaams bedrijf dat netwerkapparatuur produceert en sinds 2003 via zijn Griekse partner, NTE PC aanwezig is in Griekenland. Met de technologie en diensten van dit bedrijf is de metro van Athene gerealiseerd, en de OTN-producten zullen ook gebruikt worden in de nieuwe metrolijn en de uitbreidingen van de bestaande metro-infrastructuur.
Verder heeft OTN interesse in projecten van de Griekse spoorwegen en realiseerde het samen met de Griekse partner projecten zoals de Trans Adriatic Pipeline en het backbone netwerk van de Gas Interconnector Greece Bulgaria.

Flanders Investment and Trade

FOTO BELGA IMAGE: Ontvangst door Grieks president  Katerina Sakellaropoulou