Noordstrategie - Flanders' Focus on the North 2021

In het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 zet de Vlaamse regering nadrukkelijk in op het Noorden.

Het is de ambitie van de Vlaamse Regering om van Vlaanderen een onbetwiste referentie-regio te maken in het Europa van de jaren 2020. Voortbouwend op de constructieve samenwerking met Nederland, Duitsland en de Baltische staten, wenst de regering om snel aansluiting vinden bij de andere Noord-Europese landen. Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden hebben een bloeiende en innovatieve economie, een bedrijfsvriendelijk investeringsklimaat, een sterk model van sociale bescherming en een moderne openbare infrastructuur.

Vlaanderen en de Noordse landen delen strategische belangen en kunnen via nauwe samenwerking wederzijdse doelstellingen behalen. Deze belangen en doelstellingen worden in deze Noordstrategie – Flanders’ focus on the North beschreven.

De opening in 2021 van een Vlaamse diplomatieke post in Denemarken is ook een onderdeel van de strategie. Vanuit Kopenhagen zal de Diplomatieke Vertegenwoordiger van Vlaanderen zich toeleggen op het vormgeven en versterken van de relaties met de vier Noordse landen Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland.

pdf bestandFlanders' focus on the North (745 kB) – (momenteel enkel in het Engels beschikbaar)

 

Cover Flanders' focus on the North