Opening Flanders Investment & Trade-kantoor in Texas

  • 12 december 2016

Op 8 december openden Minister-president Geert Bourgeois, samen met CEO Claire Tillekaerts, het vijfde kantoor van Flanders Investment & Trade in de Verenigde Staten. Na New York, Chicago, Los Angeles en Atlanta is Flanders Investment & Trade nu ook aanwezig in de grootste stad van Texas, Houston. Texas is vooral een wereldspeler in olie, petrochemie en de medische wereld, sectoren waarin ook Vlaanderen heel sterk staat. 

Minister-president Bourgeois was van 6 tot 11 december in USA. Hij stelde er ook de kersverse strategienota Vlaanderen – USA voor. Met de nota wilt de Vlaamse Regering de belangrijkste doelstellingen in haar relatie met de USA scherpstellen.  7 doelstellingen werden geformuleerd om de bestaande economische, culturele en academische banden uit te bouwen. Team Flanders USA is het voornaamste middel om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren. Dit netwerk van de Vlaamse overheid in de USA bestaat uit uit de Algemene Afvaardiging in New York, 5 kantoren en 2 technologie attachés van Flanders Investment & Trade en het Toerisme Vlaanderen kantoor Visit Flanders in New York.

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in de Verenigde Staten van Amerika

Flanders Investment and Trade 

pdf bestandStrategienota USA.pdf (2.11 MB)