Over het departement

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken behartigt de internationale relaties van de Vlaamse Regering. Het staat in voor de coördinatie van het internationale en Europese optreden van Vlaanderen en heeft daarom de leiding over de relaties van Vlaanderen met buitenlandse overheden, de Europese Unie en internationale organisaties.

Het Departement is meer bepaald belast met:

  • het uitbouwen van de samenwerking met buitenlandse partners;
  • de totstandkoming en omzetting van Europese regelgeving en het sluiten en de ratificatie van internationale verdragen;
  • het internationale en Europese handelsbeleid;
  • de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking, met een geografische focus op Zuidelijk Afrika;
  • de controle over de invoer, uitvoer en doorvoer van wapens en andere strategische goederen vanuit Vlaanderen.

Om zijn opdrachten waar te maken beschikt het departement over een budget van ongeveer 46 miljoen euro en doet het een beroep op de enthousiaste inzet van:

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken werkt samen met de agentschappen Flanders Investment & Trade (het Vlaams agentschap voor internationaal ondernemen) en Toerisme Vlaanderen om gestalte te geven aan het internationale optreden van Vlaanderen.