Overeenkomst betreffende de deelname van Tsjechië, Estland, Cyprus, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije aan de Europese Economische Ruimte

Korte inhoud: Overeenkomst inzake de deelname van de 10 nieuwe EU-lidstaten aan de Europese Economische Ruimte (EER).

Ondertekening: 14/10/2003

Bekrachtiging en afkondiging: 23/04/2004

Publicatie decreet in Staatsblad: 28/05/2004

Publicatie tekst in Staatsblad: 01/09/2004

Internationale ratificatie: 28/06/2004

Inwerkingtreding: 06/12/2005

pdf bestand588_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (3.11 MB)

pdf bestand588_Overeenkomst in het Nederlands.pdf (674 kB)

pdf bestand588_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (260 kB)

pdf bestand588_Advies van de SERV.pdf (70 kB)

pdf bestand588_Advies van de Raad van State.pdf (38 kB)

pdf bestand588_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (242 kB)

pdf bestand588_Decreet.pdf (72 kB)