Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël

Korte inhoud: De overeenkomst heeft tot doel de wederzijdse betrekkingen tussen beide Staten op het gebied van de sociale zekerheid te regelen (o.a. kinderbijslag).

Ondertekening: 24/03/2014

Bekrachtiging en afkondiging: 08/07/2016

Publicatie decreet in Staatsblad: 04/08/2016

Publicatie tekst in Staatsblad: 12/10/2017

Inwerkingtreding: 01/06/2017

pdf bestand1101_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (972 kB)

pdf bestand1101_Ondertekende akte in het Frans.pdf (889 kB)

pdf bestand1101_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (211 kB)

pdf bestand1101_Advies van de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin.pdf (244 kB)

pdf bestand1101_Advies van de Raad van State.pdf (150 kB)

pdf bestand1101_Decreet.pdf (49 kB)