Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen Canada en de Europese Unie en haar lidstaten

Korte inhoud: De overeenkomst voorziet in een geleidelijke invoering van verkeersrechten en investeringsmogelijkheden, alsook in verregaande samenwerking op een aantal gebieden, waaronder veiligheid, beveiliging, sociale zaken, consumentenbelangen, milieu, luchtverkeerbeheer, staatssteun en concurrentie.

Ondertekening: 17/12/2009

Bekrachtiging en afkondiging: 03/05/2013

Publicatie decreet in Staatsblad: 13/06/2013

Publicatie tekst in Staatsblad: 11/07/2014

Internationale ratificatie: 12/06/2014

Inwerkingtreding: 16/05/2019

pdf bestand865_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (1.12 MB)

pdf bestand865_Agreement in English.pdf (1.11 MB)

pdf bestand865_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (286 kB)

pdf bestand865_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (495 kB)

pdf bestand865_Advies van de Raad van State.pdf (174 kB)

pdf bestand865_Verslag Commissie Vlaams Parlement.pdf (339 kB)

pdf bestand865_Decreet.pdf (34 kB)