Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de VS, de Europese Unie en haar lidstaten, IJsland en Noorwegen en de aanvullende overeenkomst tussen Noorwegen, IJsland en de EU en haar lidstaten m.b.t. de toepassing van de overeenkomst inzake luchtvervoer

Korte inhoud: IJsland en Noorwegen hebben het volledige acquis op het gebied van het luchtvaartbeleid overgenomen. Door hen op te nemen in de luchtvervoersovereenkomst, wordt gegarandeerd dat alle Europese luchtvaartmaatschappijen die het acquis toepassen, trans-Atlantische luchtdiensten kunnen exploiteren in een geharmoniseerd kader.

Ondertekening: 16/06/2011

Bekrachtiging en afkondiging: 03/05/2013

Publicatie decreet in Staatsblad: 12/06/2013

pdf bestand866_Luchtvervoersovereenkomst in het Nederlands.pdf (3.51 MB)

pdf bestand866_Air transport agreement in English.pdf (3.67 MB)

pdf bestand866_Aanvullende overeenkomst in het Nederlands.pdf (2.95 MB)

pdf bestand866_Additional agreement in English.pdf (2.95 MB)

pdf bestand866_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (291 kB)

pdf bestand866_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (495 kB)

pdf bestand866_Advies van de Raad van State.pdf (191 kB)

pdf bestand866_Verslag Commissie Vlaams Parlement.pdf (352 kB)

pdf bestand866_Decreet.pdf (47 kB)