Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Andesgemeenschap en haar lidstaten (Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru en Venezuela), anderzijds

Korte inhoud: De overeenkomst heeft tot doel de relaties tussen de EU en de Andesgemeenschap te versterken door een intense politieke dialoog en door een ruimere samenwerking en voorwaarden te scheppen voor onderhandelingen over een associatieovereenkomst, met inbegrip van een vrijhandelsakkoord.

Ondertekening: 15/12/2003

Bekrachtiging en afkondiging: 22/12/2006

Publicatie decreet in Staatsblad: 27/02/2007

Publicatie tekst in Staatsblad: 03/06/2008

Internationale ratificatie: 21/04/2008

pdf bestand629_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (648 kB)

pdf bestand629_Agreement in English.pdf (103 kB)

pdf bestand629_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (295 kB)

pdf bestand629_Advies van de SERV.pdf (14 kB)

pdf bestand629_Advies van de Raad van State.pdf (44 kB)

pdf bestand629_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (264 kB)

pdf bestand629_Decreet.pdf (67 kB)