Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de republieken Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama, anderzijds

Korte inhoud: De overeenkomst heeft tot doel de relaties tussen de EU en Midden-Amerika te versterken door een intense politieke dialoog en door een ruimere samenwerking.

Ondertekening: 15/12/2003

Bekrachtiging en afkondiging: 22/12/2006

Publicatie decreet in Staatsblad: 27/02/2007

Publicatie tekst in Staatsblad: 29/05/2008

Internationale ratificatie: 21/04/2008

Inwerkingtreding: 01/05/2014

pdf bestand628_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (629 kB)

pdf bestand628_Agreement in English.pdf (103 kB)

pdf bestand628_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (274 kB)

pdf bestand628_Advies van de SERV.pdf (14 kB)

pdf bestand628_Advies van de Raad van State.pdf (49 kB)

pdf bestand628_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (261 kB)

pdf bestand628_Decreet.pdf (71 kB)