Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds

Korte inhoud: Dit is de eerste bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en Cuba. De samenwerkingsovereenkomst vormt de basis voor een grotere betrokkenheid bij Cuba door middel van het versterken van de politieke dialoog en het intensiveren van de samenwerking op een breed spectrum van terreinen.

Ondertekening: 12/12/2016

Bekrachtiging en afkondiging: 07/07/2017

Publicatie decreet in Staatsblad: 20/07/2017

Publicatie tekst in Staatsblad: 19/06/2019

Internationale ratificatie: 16/05/2019

pdf bestand1161_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (1.07 MB)

pdf bestand1161_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (217 kB)

pdf bestand1161_Advies Raad van State.pdf (144 kB)

pdf bestand1161_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (159 kB)

pdf bestand1161_Decreet.pdf (49 kB)