Overeenkomst tot bijdrage aan het trustfonds "the Adaptation for Smallholder Agriculture Programme (ASAP)" tussen het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling en het Departement internationaal Vlaanderen

Korte inhoud   Overeenkomst IFAD - departement Internationaal Vlaanderen

Ondertekening: 15/10/2014

pdf bestand1100_Ondertekende akte in het Engels.pdf (806 kB)