Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie

Korte inhoud:Door deze Overeenkomst wordt een nieuwe internationale organisatie opgericht die het gezamenlijk institutioneel kader zal uitmaken, waarin het sinds 1947 bestaande en aangepaste GATT-akkoord, de resultaten van de vorige onderhandelingen en van de Uruguay-ronde volledig zijn opgenomen.

Ondertekening: 15/04/1994

Bekrachtiging en afkondiging: 21/12/1994

Publicatie decreet in Staatsblad: 21/03/1995

Publicatie tekst in Staatsblad: 23/01/1997

Internationale ratificatie: 30/12/1994

Inwerkingtreding: 01/01/1995

pdf bestand424_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (1.13 MB)

pdf bestand424_Agreement in English.pdf (4.25 MB)

pdf bestand424_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (130 kB)

pdf bestand424_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (84 kB)

pdf bestand424_Decreet.pdf (138 kB)